Тръжни процедури - Evasto2000

Тръжни процедури

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-1013-С01 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

МИТ И КО” ЕООД обявява открита процедура с предмет: “Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствения процес и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект в ”Мит и Ко” ЕООД – Доставка на специализирани транспортни средства:

Газов мотокар с ротатор и кламер-1брой

Краен срок за подаване на оферти: 09.04.2024 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-1013-С01 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

МИТ И КО” ЕООД обявява открита процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шредер с моторна конвейерна система ”-1бр.

Краен срок за подаване на оферти: 12.03.2024 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-1013-С01 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

МИТ И КО” ЕООД обявява открита процедура с предмет: “ Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствения процес и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект в ”Мит и Ко” ЕООД – Доставка на специализирани транспортни средства:

ОП 1 :Челен товарач-1 брой

ОП 2 : Газов мотокар с ротатор и кламер-1брой.

Краен срок за подаване на оферти: 11.03.2024 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Обява за тръжна процедура

Във връзка с реализацията на проект № BG-RRP-3.004-1013 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

„МИТ И КО” ЕООД обявява отрикат процедура с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шредер с моторна конвейерна система ”

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2023 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-1013-С01 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

МИТ И КО” ЕООД обявява открита процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шредер с моторна конвейерна система ”-1бр.

Краен срок за подаване на оферти: 12.03.2024 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-1013-С01 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

МИТ И КО” ЕООД обявява открита процедура с предмет: “ Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствения процес и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект в ”Мит и Ко” ЕООД – Доставка на специализирани транспортни средства:

ОП 1 :Челен товарач-1 брой

ОП 2 : Газов мотокар с ротатор и кламер-1брой.

Краен срок за подаване на оферти: 11.03.2024 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Обява за тръжна процедура

Във връзка с реализацията на проект № BG-RRP-3.004-1013 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

„МИТ И КО” ЕООД обявява отрикат процедура с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шредер с моторна конвейерна система ”

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2023 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Evasto2000