Тръжни процедури - Evasto2000

Тръжни процедури

Обява за тръжна процедура

Във връзка с реализацията на проект № BG-RRP-3.004-1013 „Технологична модернизация в предприятието“,

с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз,

„МИТ И КО” ЕООД обявява отрикат процедура с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шредер с моторна конвейерна система ”

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2023 г.

Всички необходими документи може да свалите от линковете по-долу

Evasto2000